بخش نمایندگی مجددا فعال شد و می توانید درخواست خود را ثبت نمایید
درخواست نمایندگی

با خرید API فالوور می توانید به راحتی از سرور و اپلیکیشن خود اقدام به خرید لایک٬ خرید فالوور و بازدید اینستاگرام یا تلگرام کنید. برای استفاده از API اینستاگرام پس از ثبت نام در پنل می توانید توکن خود را فعال کنید.

خرید api اینستاگرام

اعطای api نمایندگی فروش فالور و لایک اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی؛ سرور و api افزایش فالوور اینستاگرام و پنل خدمات مجازی سایت مارکتینگ 98 بصورت ۲۴ ساعته فعال می باشد و سفارشات شما بصورت خودکار انجام می شود.

مستندات API

توجه: لطفا دستورالعمل های API را با دقت بخوانید.

روش HTTP POST
فرمت پاسخ Json
API URL https://smmpanel.marketing98.com/panel/api/v1
کلید API Your API key Login
گذاشتن سفارش جدید
پارامتر توضیحات
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes

پاسخ مثال:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
لیست سرویس ها
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action services

پاسخ مثال:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
وضعیت سفارش
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
order شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
وضعیت سفارشات چندگانه
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action status
orders شناسه های سفارش شما با کاما از هم جدا شده اند (داده های آرایه)

پاسخ مثال:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
ارسال سفارش جبران ریزش(refill)
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action refill
order شناسه سفارش

پاسخ مثال:

{
  "refill": "1"
}
گرفتن وضعیت سفارش جبران ریزش(refill)
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action refill_status
refill شناسه refill

پاسخ مثال:

{
  "status": "Completed"
}
اعتبار
پارامتر توضیحات
key کلید API شما
action balance

پاسخ مثال:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد