تعرفه خدمات

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = فوری 🔥 = سرور اختصاصی 💎 = بهترین سرویس 💧 = قابل تقسیم

ویو اینستاگرام | Instagram view

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
233
بازدید پست اینستاگرام { واقعی - آمریکا } فوری ⚡️⭐🔥
360
1000 / 5000000
450
ویو ارزان و فوری
360
200 / 999999999
235
ویو ایرانی اینستاگرام
360
1000 / 1000000000
232
ویو اینستاگرام
360
1000 / 5000000
476
ویو اینستاگرام ارزان - سرور 2
360
200 / 999999999
236
ویو عربی اینستاگرام
360
1000 / 1000000
234
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن
720
150 / 10000000
237
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن - سرور 2
720
100 / 10000000
238
ویو ویدیو + ایمپرشن + ریچ
1440
1000 / 1000000
240
افزایش بازدید + Impressions + Reach + Profile Visits
1800
100 / 10000000
239
ویو + ایمپرشن + پروفایل ویزیت
1800
100 / 100000
241
بازدید اینستاگرام + ایمپرشن - ترکیه
2160
200 / 1000000
477
افزایش نصب اپلیکیشن در کافه بازار
27360
1000 / 50000

خدمات کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
472
فالوور کلاب هاوس -- سرور 3
36360
50 / 20000
467
فالوور کلاب هاوس- پکیج 100 تایی -- سرور 1
39600
1 / 1
498
فالوور کلاب هاوس -- سرور 4
51840
100 / 10000
468
فالوور کلاب هاوس -- سرور 2
179640
100 / 40000
473
بازدید کننده کلاب هاوس - بسته 100 تایی - سرور 1
190800
1 / 1

فالوور فیک ایرانی | Follower irani

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
243
فالوئر ایرانی ارزان-- سرور 1
23400
10 / 500000
465
فالوئر ایرانی اینستاگرام - سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎🔥
26400
50 / 30000
244
فالوور ایرانی -- سرور 7
28656
500 / 10000
478
فالوور ایرانی با کیفیت
29700
100 / 5000
479
فالور ایرانی به همراه لایک 5 پست آخر
46800
500 / 10000
249
فالوور ایرانی -- سرور 2
102960
1000 / 200000
480
فالوور پاپ آپ اینستاگرام
234000
1000 / 1000

لایک ایرانی | Like irani

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
252
لایک ایرانی برای IGTV و پست عادی
10920
100 / 50000
251
لایک ایرانی -- سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎🔥
11400
50 / 30000
253
لایک ایرانی - سرور 5
11520
100 / 2000
481
لایک ایرانی پست عادی و IGTV ، REEL سرور 2
18720
20 / 5000
482
لایک ایرانی مناسب اکسپلور
19800
500 / 15000
256
لایک ایرانی پست عادی و IGTV - سرور 3 ⚡️⭐️
23040
20 / 4000
483
لایک اکسپلور اینستاگرام- سرور 2 🔥🔥🔥
32400
20 / 2000
257
لایک ایرانی -- ظرفیت بالا
56160
30 / 200000

فالوور فیک خارجی | Follower Foreign

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
484
فالوور فیک خارجی - سرور 1
15120
50 / 5000
485
فالوور فیک خارجی - سرور 3
28440
10 / 500000
451
فالوور فیک خارجی - سرور 4
34560
10 / 100000
261
فالوور فیک خارجی میکس
56880
100 / 5000
262
فالوور فیک خارجی با گارانتی ریزش
80280
100 / 20000
263
فالوور فیک خارجی با گارانتی - سرور 2
82800
10 / 130000

لایک خارجی | Like Foreign

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
264
لایک خارجی اینستاگرام - سرور 2
6480
20 / 30000
452
لایک خارجی -سرور 3 - فوری ⚡️⚡️
7920
10 / 10000
453
لایک خارجی -سرور 4 - فوری ⚡️⚡️⚡️
8280
10 / 10000
265
لایک خارجی اینستاگرام - سرور 5
10440
10 / 10000
486
لایک خارجی -سرور 6 - فوری ⚡️
15120
50 / 10000
266
لایک خارجی اینستاگرام - کیفیت متوسط
25560
10 / 15000
267
لایک خارجی اینستاگرام - با کیفیت و گارانتی
107640
50 / 50000

استوری اینستاگرام | Instagram Story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
487
ویو آخرین استوری - سرور 1
720
10 / 1000
488
ویو آخرین استوری - سرور2
1080
50 / 15000
489
بازدید همه استوری ها - سرور 3
2160
100 / 200000
269
بازدید همه استوری ها - سرور 1
3240
100 / 200000
270
بازدید همه استوری ها -- سرور 2
4680
10 / 60000
273
بازدید همه استوری ها - سرور 3
5040
20 / 30000
272
بازدید استوری + پروفایل ویزیت
5400
10 / 7500
271
بازدید آخرین استوری
5760
10 / 60000
274
افزایش بازدید استوری + ایمپرشن استوری + بازدید پروفایل
12960
100 / 100000
275
ویو تمامی هایلات ها - Highlights
43200
20 / 300000
276
رای نظر سنجی استوری
216000
20 / 30000

لایو اینستاگرام | Instagram Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
277
لایک لایو -- سرور 1
8640
200 / 10000
278
لایک لایو - سرور 2
32400
50 / 1000000
279
بازدید لایو اینستاگرام - سرور 1
116640
50 / 1000
280
بازدید لایو به مدت 20 دقیقه
145800
50 / 3000
281
ویو لایو - 30 دقیقه - همراه با لایک و کامنت (ایموجی) ⚡️⭐️
259200
10 / 30000
282
بازدید لایو اینستاگرام - سرور 2
269640
20 / 5000
283
بازدید لایو به مدت 30 دقیقه
293760
20 / 2000
284
بازدید لایو به مدت 40 دقیقه
367200
20 / 2000
285
بازدید لایو به مدت 60 دقیقه
604800
10 / 2000

خدمات اکسپلور | Explore Instagram

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
286
افزایش ایمپرشن + ریچ
360
25 / 500000
287
سیو (save) پست اینستاگرام - سرور 2
720
25 / 25000
288
افزایش بازدید پروفایل
1440
100 / 5000000
289
ذخیره (save) پست اینستاگرام - سرور 1
1440
20 / 15000
290
افزایش ایمپرشن + ریچ + بازدید پروفایل - فوری ⚡️⭐🔥
2160
100 / 5000000
294
افزایش ایمپرشن از [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE]
2880
100 / 20000000
291
افزایش ایمپرشن از [Home+ Explore + Others]
3240
10 / 100000
293
افزایش ایمپرشن از [Others]
3240
10 / 100000
292
ایمپرشن اینستاگرام از اکسپلور
3240
100 / 100000
295
ذخیره (save) پست اینستاگرام - سرور 3
5040
20 / 5000
296
افزایش ایمپرشن + بازدید پروفایل
27000
100 / 50000
454
لایک اکسپلور اینستاگرام -- فوری 🔥🔥🔥
28440
20 / 5000
297
ذخیره (save) پست اینستاگرام - سرور اختصاصی - ⚡️⭐🔥
54000
100 / 200
298
لایک اکسپلور اینستاگرام - سرور 1
56880
20 / 10000
299
لایک اکسپلور اینستاگرام - سرور 2
77760
50 / 5000

کامنت اینستاگرام | Instagram comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
303
تعداد 5 کامنت رندوم از اکسپلور اینستاگرام
77760
1000 / 1000
304
کامنت رندوم ایرانی 
150000
10 / 500
306
تعداد 10 کامنت رندوم از اکسپلور اینستاگرام
155520
1000 / 1000
305
کامنت خارجی رندوم
155520
25 / 5000
307
کامنت رندوم ایرانی -- شروع فوری
936000
1 / 100
308
کامنت ایرانی - متن دلخواه 
1980000
10 / 10

ایجی تی وی | IGTV

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
309
ویو پست IGTV - سرور 1
360
1000 / 5000000
310
ویو پست IGTV - سرور 2
720
100 / 10000000
311
ویو  پست IGTV - سرور 3
720
1000 / 10000
312
لایک ایرانی-IGTV
20400
100 / 5000
490
لایک خارجی IGTV - فوری
25200
50 / 20000
491
لایک خارجی IGTV + افزایش ایمپرشن
25920
10 / 15000
313
لایک اکسپلور IGTV
86400
50 / 10000
314
کامنت رندوم IGTV
864000
5 / 1000

ریل اینستاگرام | Instagram Reel

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
315
ویو Reel اینستاگرام -- سرور 2
360
1000 / 500000000
317
ذخیره Reel اینستاگرام (Save)
1080
20 / 100000
316
ویو ریل اینستاگرام- سرور 3
1080
200 / 1000000
318
افزایش ایمپرشن ریل + ریچ و پروفایل ویزیت
5040
25 / 250000
492
لایک ایرانی پست REEL - سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎
21456
20 / 3000
319
لایک پست Reel -- ریل
28080
10 / 10000
320
لایک پست ریل -- سرور 3
41400
10 / 50000
321
لایک پست 𝐑𝐞𝐞𝐥 اینستاگرام -- سرور 2
51840
10 / 15000

خدمات منشن و دایرکت | Instagram Mention

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
475
منشن اینستاگرام - لیست دلخواه
118800
2000 / 5000
322
منشن اینستاگرام از  پیج هدف - سرور 1
118800
2000 / 5000
323
دایرکت انبوه اینستاگرام 
2110800
10000 / 10000

ممبر کانال و گروه تلگرام | Telegram member

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
324
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام - سرور 1
6480
4000 / 4000
325
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام [ زیر 80 کا ]
7200
1000 / 60000
326
ممبر واقعی گروه عمومی و خصوصی تلگرام [ بالای 80 کا ]
9360
1000 / 50000
493
ادد اجباری کانال عمومی و خصوصی تلگرام - سرور 2
10152
1000 / 10000
327
ممبر فیک گروه خصوصی تلگرام - سرور 1
12672
1000 / 2000
328
ادد اجباری کانال عمومی تلگرام - سرور 1
13752
1000 / 100000
329
ممبر فیک کانال عمومی تلگرام - سرور 2
15840
1000 / 5000
494
ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی تلگرام
17136
1000 / 160000
331
ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام - سرور 5 پرسرعت ⚡️
18720
1000 / 10000
495
ممبر گروه عمومی - 50% خانم -- سرور 1
21441.6
1000 / 80000

بازدید پست تلگرام | Telegram view

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
496
ویو تک پست تلگرام - سرور 1
129.6
1000 / 25000
333
بازدید تک پست تلگرام - سرور 2
280.8
1000 / 100000
334
بازدید 5 پست تلگرام - سرور 1
936
1000 / 100000
335
بازدید 10 پست تلگرام
2808
1000 / 100000
336
بازدید 20 پست تلگرام
4752
1000 / 100000
337
بازدید 50 پست تلگرام
11880
1000 / 100000
338
بازدید 100 پست تلگرام
23760
1000 / 100000

خدمات آپارات | aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
339
بازدید ویدیو آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥
7200
1000 / 45000
340
لایک آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥
16800
300 / 45000
342
فالوور فیک آپارات - سرور 2
20016
100 / 4000
341
فالوور فیک آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥
21600
200 / 5000
466
دنبال کننده آپارات -- سرور 4
109200
200 / 1000000
344
رای آپارات
510000
100 / 5000

تیک تاک | TIKTOK

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
348
ویو تیک تاک - سرور 3
360
100 / 1000000000
346
ویو تیک تاک - سرور2
360
500 / 10000000
347
ویو تیک تاک - فوری سرور اختصاصی ⚡️🔥🔥
720
100 / 10000000
349
بازدید تیک تاک - سرور 4
4680
500 / 25000000
351
فالوور تیک تاک -- سرور 1
16200
20 / 100000
350
لایک تیک تاک - سرور 1
19080
200 / 1000
352
لایک تیک تاک - سرور 3
23400
101 / 1000
353
لایک تیک تاک سرور 2
25920
100 / 1000
354
کامنت تیک تاک -- کامنت تصادفی و ایموجی
38880
1000 / 1000
355
لایک تیک تاک - سرور 4
46800
100 / 1000
356
اشتراک گذاری ویدیو تیک تاک
56880
30 / 100000
357
لایک تیک تاک + ویو
111600
100 / 1000
359
لایو تیک تاک به مدت 30 دقیقه
181440
100 / 10000

خدمات توییتر | twitter

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
360
بازدید ویدیو توییتر - سرور 2
3600
10 / 50000000
361
بازدید ویدیو توییتر
6120
10 / 50000000
363
ایمپرشن توییتر
8640
10 / 50000000
362
رای نظرسنجی توییتر
8640
10 / 650000
366
لینک کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
365
هشتگ کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
364
پروفایل کلیک توییتر
8640
10 / 50000000
456
فالوور توییتر - سرور 2
84240
10 / 15000
470
لایک توییتر - سرور 2
95040
10 / 5000
367
فالوور فیک توییتر - سرور 1
112320
50 / 5000
497
فالوور توییتر عربی
419760
100 / 6000
371
ریتوییت توییتر
466560
50 / 60000

خدمات یوتیوب | Youtube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
373
لایک یوتیوب - سرور 1
33840
50 / 30000
457
بازدید یوتیوب -- سرور 1
37800
100 / 100000000
374
لایک یوتیوب - سرور 2
41400
100 / 20000
458
بازدید یوتیوب ارزان - ریزش کم 💧⭐🔥
43200
500 / 1000000000
459
اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب -- سرور 2 ⚡⚡💧⭐
47520
1000 / 250000
375
اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب
56880
500 / 150000
461
لایک یوتیوب -- فوری ⚡️🔥⭐
58320
20 / 100000
462
بازدید یوتیوب -- تایم بالا و با گارانتی 🔥🔥🔥
64800
500 / 1000000000
463
بازدید یوتیوب -- سرور 3 - با گارانتی 🔥🔥🔥
69840
1000 / 2147483647
377
بازدید WATCHTIME
97200
500 / 1000000
378
ویو یوتیوب - Live
129600
1000 / 5000
379
لایک یوتیوب - کیفیت خوب
146880
50 / 100000
380
بازدید یوتیوب - لایو - سرور 2
151200
1000 / 1000000
381
سابسکرایب یوتیوب - سرور 1
155520
100 / 30000
382
سابسکرایب یوتیوب - سرور 2
200880
100 / 30000

خدمات بازدید سایت و گوگل | website traffic

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
385
بازدید کننده مستقیم سایت
4320
500 / 1000000
386
افزایش بازدید سایت از اینستاگرام
7920
500 / 1000000
389
بازدید کننده سایت از توییتر
7920
500 / 1000000
388
بازدید کننده سایت از طریق گوگل
7920
500 / 1000000
391
بازدید کننده سایت از لینکدین
7920
500 / 1000000
390
بازدید کننده سایت از ویکی پدیا
7920
500 / 1000000
387
بازدید کننده سایت از یوتیوب
7920
500 / 1000000
392
بازدید سایت از طریق گوگل با کلمات کلیدی دلخواه
8640
1000 / 1000000
464
افزایش بازدید سایت های ارز دیجیتال
18720
500 / 1000000
393
بازدید سایت از طریق گوگل با کلمات کلیدی دلخواه { ایران }
20160
1000 / 1000000
394
بازدید سایت از طریق موبایل { توضیحات رو بخونید }
25920
1000 / 1000000

خدمات سئو و سوشال سیگنال | SEO & Social Signal

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
395
بسته افزایش 5000 سوشال سیگنال فیسبوک
108000
1 / 1
396
بسته افزایش 8000 سوشال سیگنال پینترست
108000
1 / 1
397
بسته 10 عددی بکلینک PBN فالو + گزارش
648000
1 / 1

نمایندگی و راه ‌اندازی سایت فروش

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
398
نسخه اصلی وبسایت نمایندگی با تمام امکانات
1146000
1000 / 1000
399
ربات تلگرامی با قابلیت اتصال به api پنل
1500000
1000 / 1000

رادیو جوان | Radiojavan

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
400
پخش موزیک رادیو جوان
129600
100 / 10000
401
فالوور رادیو جوان
259200
100 / 10000
402
لایک موزیک رادیو جوان
302400
100 / 10000

خدمات لایکی | Likee Service

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
405
اشتراک گذاری پست لایکی
62280
10 / 30000
404
بازدید لایکی
62280
10 / 1000000
403
لایک برنامه لایکی
62280
10 / 30000
410
فالوور لایکی -- سرور 1
196920
10 / 30000
411
فالوور لایکی -- سرور 2
217800
50 / 50000
413
کامنت لایکی
233280
10 / 30000

خدمات لینکدین | Linkedin

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
406
فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی
168480
100 / 1000
408
فالوور لینکدین برای پروفایل شخصی - سرور 2
181440
100 / 10000
407
فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی ⚡️⭐
181440
100 / 10000
409
فالوور لینکدین برای پروفایل شخصی
196560
100 / 1000
412
فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی - سرور 2
224640
100 / 10000000
414
لایک پست لینکدین
622080
25 / 10000

خدمات فیسبوک | Facebook Service

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
415
بازدید ویدیو فیسبوک -- سرور 1
2520
100 / 10000000
416
بازدید ویدیو فیسبوک -- سرور2
2880
500 / 100000000
417
بازدید ویدیو فیس بوک -- سرور 3 ⚡️💧⭐
4680
100 / 100000
419
لایک پست فیسبوک - سرور 1
33840
20 / 5000
420
لایک پست فیسبوک -- سرور 2
48600
50 / 40000
423
لایک پست فیسبوک -- سرور 3
72720
50 / 10000
422
کامنت ایموجی پست فیسبوک
72720
20 / 10000
424
لایک پست فیسبوک -- سرور 3
78480
50 / 20000
427
فالوور پروفایل فیس بوک -- سرور 2
129600
30 / 10000
426
فالوور پروفایل فیسبوک - سرور 1
129600
30 / 10000
429
فالوور گروه فیسبوک
172800
50 / 25000
430
فالوور پیج فیسبوک -- سرور 1
189000
100 / 250000
431
اشتراک گذاری پست فیس بوک
297000
50 / 1000000

یوسی پابجی | PUBG

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
418
خرید 32 عدد uc در بازی PUBG
31536
1000 / 1000
421
خرید 63 عدد uc در بازی PUBG
48816
1000 / 1000
425
خرید 126 عدد uc در بازی PUBG
97776
1000 / 1000
428
خرید 198 عدد uc در بازی PUBG
142416
1000 / 1000
432
خرید 396 عدد uc در بازی PUBG
316800
1000 / 1000
433
خرید 690 عدد uc در بازی PUBG
460800
1000 / 1000
434
🔰 خرید 1875 عدد uc در بازی PUBG
1036800
1000 / 1000

خدمات توییچ | Twitch

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
435
بازدید کانال توییچ -- سرور 2
7920
1000 / 100000000
436
فالوور توییج - سرور 1
10440
100 / 200000
437
ویو کانال توییچ -- سرور 1 ⚡️💧⭐
25920
3000 / 100000000
438
فالوور توییج - سرور 2
46800
500 / 200000
439
بازدید لایو توییچ به مدت 10 دقیقه
259200
100 / 1000
440
بازدید لایو توییچ به مدت 30 دقیقه
645840
100 / 2000

خدمات پینترست | Pinterest Service

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
441
فالوور پینترست
86400
100 / 5000
442
لایک پینترست
86400
100 / 5000
443
پین کردن پست پینترست
86400
20 / 5000

خدمات VK

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
444
بازدید ویدیو ویکی
30960
50 / 30000
445
لایک پست ویکی - سرور 1
43560
20 / 4000
446
لایک پست ویکی - سرور 2
44640
10 / 5000
447
فالوور پیج ویکی
67320
10 / 50000
448
فالوور گروه ویکی
67320
10 / 50000