سرویس ها

خدمات آپارات | aparat
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
286 لایک ویدیو آپارات - سرور 2 توضیحات 28,000  تومان 1000000/200 فعال
153 بازدید ویدیو آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥 توضیحات 9,800  تومان 45000/1000 فعال
154 لایک آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥 توضیحات 19,600  تومان 45000/100 فعال
155 فالوور آپارات - سرور اختصاصی ⚡️⭐🔥 توضیحات 86,800  تومان 5000/200 فعال
156 دنبال کننده آپارات -- سرور 2 توضیحات 98,000  تومان 1000000/200 فعال
ویو اینستاگرام | Instagram view
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
36 ویو اینستاگرام ارزان توضیحات 1,692  تومان 10000000/100 فعال
37 بازدید اینستاگرام - سرور 1 توضیحات 347  تومان 50000000/100 فعال
39 بازدید اینستاگرام - سرور 2 توضیحات 434  تومان 50000000/100 فعال
40 بازدید پست اینستاگرام { واقعی - آمریکا } فوری ⚡️⭐🔥 - 2,734  تومان 5000000/100 فعال
41 بازدید اینستاگرام + ایمپرشن توضیحات 2,734  تومان 5000000/100 فعال
42 ویو ایرانی اینستاگرام توضیحات 2,734  تومان 5000000/100 فعال
43 ویو عربی اینستاگرام توضیحات 2,734  تومان 5000000/100 فعال
44 بازدید اینستاگرام - سرور 3 توضیحات 520  تومان 10000000/250 فعال
45 بازدید اینستاگرام + ایمپرشن - سرور 2 - 1,041  تومان 10000000/100 فعال
46 بازدید اینستاگرام - سرور 4 - پیشنهادی توضیحات 1,085  تومان 50000000/100 فعال
47 بازدید اینستاگرام - سرور 5 توضیحات 1,128  تومان 10000000/100 فعال
48 ویو ویدیو + ایمپرشن + ریچ توضیحات 2,734  تومان 10000000/100 فعال
49 بازدید اینستاگرام + ایمپرشن - ترکیه - 2,170  تومان 1000000/200 فعال
50 افزایش بازدید + Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 2,604  تومان 10000000/100 فعال
فالوور فیک ایرانی | Follower irani
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
51 فالوئر ایرانی ارزان-- سرور 1 توضیحات 434,000,000  تومان 500000/10 فعال
52 فالوئر ایرانی اینستاگرام - سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎🔥 توضیحات 18  تومان 30000/100 فعال
53 فالوور ایرانی -- سرور 7 توضیحات 0  تومان 10000/500 فعال
54 فالوور ایرانی -- سرور 2 توضیحات 0  تومان 200000/30 فعال
خدمات کلاب هاوس | clubhouse
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
1 دعوتنامه کلاب هاوس فوری توضیحات 9,000  تومان 1000/1000 فعال
20 ویزیتور روم کلاب هاوس -- سرور 2 توضیحات 218,736  تومان 2500/5 فعال
34 فالوور کلاب هاوس -- بسته 5000 عددی توضیحات 9,493,750  تومان 1/1 فعال
33 ویزیتور روم کلاب هاوس عربی توضیحات 624,960  تومان 5000/10 فعال
31 فالوور کلاب هاوس -- بسته 2500 عددی توضیحات 1,302,000  تومان 1/1 فعال
30 فالوور کلاب هاوس عربی توضیحات 442,680  تومان 5000/50 فعال
29 فالوور کلاب هاوس عربی - سرور 2 توضیحات 416,640  تومان 15000/50 فعال
28 فالوور کلاب هاوس ایرانی 💎💎 توضیحات 279,000  تومان 1000/500 فعال
27 فالوور کلاب -- سرور 3 - { توضیحات رو بخونید } توضیحات 364,560  تومان 14999/50 فعال
26 ویزیتور روم کلاب هاوس خانم -- سرور 6 توضیحات 312,480  تومان 5000/5 فعال
25 فالوور کلاب هاوس -- سرور 3 ⚡️ توضیحات 283,402  تومان 50000/100 فعال
24 ویزیتور روم کلاب هاوس -- سرور 5 توضیحات 281,232  تومان 8000/5 فعال
23 فالوور کلاب هاوس -- بسته 1000 عددی توضیحات 434,000  تومان 1/1 فعال
21 ویزیتور روم کلاب هاوس -- سرور 4 توضیحات 218,736  تومان 2500/5 فعال
18 فالوور کلاب هاوس - سرور 15 توضیحات 151,900  تومان 20000/100 فعال
2 فالوور کلاب هاوس - سرور 10 توضیحات 20,832  تومان 10000/100 فعال
17 فالوور کلاب هاوس -- سرور 5 توضیحات 897,859  تومان 10000/50 فعال
16 فالوور کلاب هاوس -- بسته 500 عددی توضیحات 216,479  تومان 1/1 فعال
15 فالوور کلاب هاوس -- سرور 2 ⚡️⭐ توضیحات 117,180  تومان 10000/100 فعال
14 فالوور کلاب هاوس -- سرور 1 ⚡️⭐⭐ توضیحات 364,560  تومان 10000/50 فعال
13 فالوور کلاب هاوس -- بسته 250 عددی توضیحات 107,979  تومان 1/1 فعال
12 فالوور کلاب هاوس - سرور 6 توضیحات 65,968  تومان 10000/100 فعال
11 فالوور کلاب -- سرور 2 - { توضیحات رو بخونید } توضیحات 65,620  تومان 10000/100 فعال
10 فالوور کلاب هاوس خارجی خانم -- سرور 16 توضیحات 65,100  تومان 7000/50 فعال
9 فالوور کلاب هاوس - سرور 14 توضیحات 52,080  تومان 15000/100 فعال
8 فالوور کلاب هاوس - سرور 13 توضیحات 39,060  تومان 5000/50 فعال
7 فالوور کلاب هاوس -- بسته 100 عددی توضیحات 43,400  تومان 1/1 فعال
6 فالوور کلاب هاوس - سرور 7 توضیحات 31,248  تومان 1000/100 فعال
5 فالوور کلاب هاوس -- بسته 100 عددی -- سرور 2 توضیحات 28,644  تومان 1/1 فعال
35 فالوور کلاب هاوس ایرانی خانم 💎💎 توضیحات 1,455,000  تومان 100/100 فعال
لایک ایرانی | Like irani
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
55 لایک ایرانی -- سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎🔥 توضیحات 9  تومان 30000/50 فعال
56 لایک ایرانی برای IGTV و پست عادی توضیحات 347,200,000  تومان 50000/10 فعال
57 لایک ایرانی پست عادی و IGTV ، REEL سرور 2 توضیحات 0  تومان 2500/20 فعال
58 لایک اکسپلور اینستاگرام- سرور 1 🔥🔥 توضیحات 28,210  تومان 5000/50 فعال
59 لایک ایرانی -- ظرفیت بالا توضیحات 0  تومان 200000/30 فعال
فالوور فیک خارجی | Follower Foreign
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
60 فالوور فیک خارجی - سرور 1 توضیحات 9,374  تومان 20000/50 فعال
61 فالوور فیک خارجی - سرور 3 توضیحات 26,040  تومان 1000000/10 فعال
62 فالوور فیک خارجی - سرور 4 توضیحات 34,720  تومان 100000/10 فعال
64 فالوور فیک خارجی با کیفیت مناسب توضیحات 38,539  تومان 500000/10 فعال
لایک خارجی | Like Foreign
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
65 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 2  - بدون ضمانت و پشتیبانی توضیحات 2,604  تومان 100000/10 فعال
66 لایک خارجی -سرور 3 - بدون پشتیبانی توضیحات 10,416  تومان 300000/10 فعال
67 لایک خارجی اینستاگرام - سرور 5 توضیحات 3,645  تومان 50000/10 فعال
68 لایک خارجی -سرور 4  توضیحات 8,680  تومان 20000/10 فعال
69 لایک خارجی -سرور 6  - 15,103  تومان 10000/50 فعال
70 لایک خارجی اینستاگرام - با کیفیت و گارانتی توضیحات 21,179  تومان 75000/10 فعال
71 لایک خارجی اینستاگرام - کیفیت متوسط توضیحات 25,606  تومان 20000/10 فعال
استوری اینستاگرام | Instagram Story
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
72 ویو آخرین استوری - سرور2 توضیحات 477  تومان 5000/100 فعال
73 بازدید همه استوری ها - سرور 3 توضیحات 3,255  تومان 200000/100 فعال
74 بازدید همه استوری ها -- سرور 2 توضیحات 2,604  تومان 350000/100 فعال
75 بازدید آخرین استوری توضیحات 1,519  تومان 200000/100 فعال
76 بازدید همه استوری ها - سرور 1 توضیحات 1,605  تومان 200000/100 فعال
77 بازدید استوری + پروفایل ویزیت توضیحات 4,774  تومان 7500/100 فعال
78 افزایش بازدید استوری + ایمپرشن استوری + بازدید پروفایل توضیحات 13,020  تومان 100000/100 فعال
79 ویو تمامی هایلات ها - Highlights توضیحات 43,400  تومان 300000/20 فعال
80 رای نظر سنجی استوری توضیحات 217,000  تومان 30000/20 فعال
لایو اینستاگرام | Instagram Live
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
81 لایک لایو -- سرور 1 توضیحات 8,680  تومان 10000/200 فعال
82 لایک لایو - سرور 2 توضیحات 32,550  تومان 1000000/50 فعال
83 ویو لایو - 30 دقیقه - همراه با لایک و کامنت (ایموجی) ⚡️⭐️ توضیحات 260,400  تومان 30000/10 فعال
84 بازدید لایو اینستاگرام - سرور 2 توضیحات 286,440  تومان 5000/20 فعال
خدمات اکسپلور | Explore Instagram
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
88 ذخیره (save) پست اینستاگرام - سرور 1 توضیحات 434  تومان 5000/20 فعال
کامنت اینستاگرام | Instagram comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
105 لایک یک کامنت خاص توضیحات 52,080  تومان 10000/20 فعال
106 کامنت فارسی و ایرانی اینستاگرام ⚡️⭐️ توضیحات 1,519,000,000  تومان 200000/1 فعال
107 تعداد 5 کامنت رندوم از اکسپلور اینستاگرام توضیحات 78,120  تومان 1000/1000 فعال
108 کامنت خارجی رندوم توضیحات 156,240  تومان 5000/25 فعال
109 تعداد 10 کامنت رندوم از اکسپلور اینستاگرام توضیحات 156,240  تومان 1000/1000 فعال
110 کامنت رندوم ایرانی  توضیحات 245,000  تومان 500/10 فعال
111 کامنت ایرانی - متن دلخواه  توضیحات 1,650,000  تومان 10/10 فعال
ایجی تی وی | IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
112 ویو پست IGTV - سرور 2 توضیحات 260  تومان 10000000/100 فعال
115 لایک خارجی IGTV - فوری توضیحات 16,926  تومان 200000/50 فعال
116 لایک ایرانی IGTV - سرور 3 ⚡️⭐️ - 0  تومان 4000/20 فعال
117 لایک خارجی IGTV + افزایش ایمپرشن توضیحات 25,606  تومان 20000/10 فعال
118 لایک اکسپلور IGTV توضیحات 86,800  تومان 10000/50 فعال
119 کامنت رندوم IGTV - 868,000  تومان 1000/5 فعال
ریل اینستاگرام | Instagram Reel
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
120 ویو Reel اینستاگرام -- سرور 2 توضیحات 14,105  تومان 10000000/100 فعال
121 ویو ریل اینستاگرام- سرور 3 توضیحات 1,041  تومان 1000000/200 فعال
122 ذخیره Reel اینستاگرام (Save) توضیحات 1,041  تومان 100000/20 فعال
123 افزایش ایمپرشن ریل + ریچ و پروفایل ویزیت توضیحات 5,208  تومان 250000/25 فعال
124 لایک ایرانی پست REEL - سرور اختصاصی ⚡️⭐️💎 توضیحات 0  تومان 3000/20 فعال
125 لایک پست Reel -- ریل توضیحات 25,606  تومان 20000/10 فعال
126 لایک پست 𝐑𝐞𝐞𝐥 اینستاگرام -- سرور 2 توضیحات 16,926  تومان 200000/50 فعال
127 لایک پست ریل -- سرور 3 توضیحات 60,760  تومان 50000/10 فعال
خدمات منشن و دایرکت | Instagram Mention
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
128 منشن اینستاگرام از  پیج هدف - سرور 1 توضیحات 99,000  تومان 5000/2000 فعال
129 منشن اینستاگرام - لیست دلخواه توضیحات 99,000  تومان 5000/2000 فعال
130 دایرکت انبوه اینستاگرام  توضیحات 1,759,000  تومان 10000/10000 فعال
ممبر کانال و گروه تلگرام | Telegram member
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
131 ممبر گروه عمومی و خصوصی تلگرام - سرور 1 توضیحات 0  تومان 4000/4000 فعال
132 ممبر گروه عمومی و خصوصی تلگرام [ زیر 80 کا ] توضیحات 0  تومان 20000/1000 فعال
133 ممبر گروه عمومی و خصوصی تلگرام [ بالای 80 کا ] توضیحات 0  تومان 50000/1000 فعال
134 ادد اجباری کانال عمومی و خصوصی تلگرام - سرور 2 توضیحات 0  تومان 30000/1000 فعال
135 ممبر فیک گروه خصوصی تلگرام - سرور 1 توضیحات 0  تومان 2000/1000 فعال
136 ادد اجباری کانال عمومی تلگرام - سرور 1 توضیحات 0  تومان 100000/1000 فعال
137 ممبر فیک کانال عمومی تلگرام - سرور 2 - 0  تومان 5000/1000 فعال
138 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی تلگرام - 0  تومان 160000/1000 فعال
139 ممبر هیدن کانال عمومی تلگرام - سرور 5 پرسرعت ⚡️ توضیحات 0  تومان 10000/1000 فعال
140 ممبر کانال و گروه تلگرام -- خارجی سرور 1 توضیحات 33,852  تومان 80000/1 فعال
141 ممبر گروه عمومی - 50% خانم -- سرور 1 توضیحات 0  تومان 80000/1000 فعال
142 ممبر کانال و گروه تلگرام -- خارجی سرور 2 توضیحات 36,456  تومان 50000/1 فعال
143 ممبر کانال و گروه تلگرام -- خارجی- کیفیت بالا توضیحات 29,859  تومان 700000/1 فعال
144 ممبر کانال و گروه تلگرام -- خارجی- ظرفیت بالا توضیحات 41,664  تومان 300000/1 فعال
بازدید پست تلگرام | Telegram view
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
145 ویو تک پست تلگرام - سرور 4 توضیحات 390  تومان 500000/2000 فعال
146 ویو تک پست تلگرام - سرور 3 توضیحات 1,388  تومان 300000/100 فعال
147 ویو 5 پست آخر تلگرام - سرور 4 توضیحات 520  تومان 500000/10 فعال
148 ویو 5 پست آخر تلگرام - سرور 3 توضیحات 6,596  تومان 300000/100 فعال
149 ویو 10 پست آخر تلگرام توضیحات 2,604  تومان 500000/10 فعال
150 ویو 50 پست آخر تلگرام توضیحات 26,040  تومان 500000/10 فعال
151 ویو 20 پست آخر تلگرام توضیحات 5,208  تومان 500000/10 فعال
تیک تاک | TIKTOK
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
158 ویو تیک تاک - سرور 3 توضیحات 173  تومان 2147483647/10 فعال
159 ویو تیک تاک - سرور 2 توضیحات 3,255  تومان 10000000/10 فعال
160 ویو تیک تاک - سرور 1 توضیحات 1,085  تومان 1000000/10 فعال
161 بازدید تیک تاک - سرور 4 - 4,687  تومان 25000000/500 فعال
162 ویو تیک تاک - فوری سرور اختصاصی ⚡️🔥🔥 توضیحات 4,904  تومان 10000000/100 فعال
163 فالوور تیک تاک -- سرور 1 توضیحات 113,925  تومان 100000/100 فعال
164 لایک تیک تاک - سرور 3 توضیحات 23,436  تومان 1000/100 فعال
165 لایک تیک تاک سرور 2 توضیحات 13,020  تومان 100000/50 فعال
166 کامنت تیک تاک -- کامنت تصادفی و ایموجی توضیحات 39,060  تومان 1000/1000 فعال
167 اشتراک گذاری ویدیو تیک تاک توضیحات 57,288  تومان 100000/30 فعال
169 لایک تیک تاک + ویو - 111,972  تومان 1000/100 فعال
خدمات توییتر | twitter
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
170 بازدید ویدیو توییتر - سرور 2 توضیحات 3,472  تومان 50000000/10 فعال
171 بازدید ویدیو توییتر توضیحات 6,206  تومان 50000000/10 فعال
172 رای نظرسنجی توییتر توضیحات 8,680  تومان 650000/10 فعال
173 ایمپرشن توییتر توضیحات 8,680  تومان 50000000/10 فعال
174 پروفایل کلیک توییتر توضیحات 8,680  تومان 50000000/10 فعال
175 هشتگ کلیک توییتر توضیحات 8,680  تومان 50000000/10 فعال
176 لینک کلیک توییتر توضیحات 8,680  تومان 50000000/10 فعال
177 لایک توییتر - سرور 1 توضیحات 65,100  تومان 10000/20 فعال
178 لایک توییتر - سرور 2 توضیحات 56,723  تومان 20000/10 فعال
180 فالوور توییتر - سرور2 توضیحات 145,824  تومان 10000/10 فعال
181 ریتوییت توییتر عربی توضیحات 299,460  تومان 12000/100 فعال
182 فالوور توییتر - سرور3 توضیحات 364,560  تومان 10000/10 فعال
183 فالوور توییتر عربی توضیحات 421,848  تومان 12000/100 فعال
184 ریتوییت توییتر توضیحات 468,720  تومان 60000/50 فعال
خدمات یوتیوب | Youtube
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
185 لایک یوتیوب - سرور 1 توضیحات 13,367  تومان 40000/10 فعال
186 لایک یوتیوب - سرور 2 توضیحات 9,548  تومان 40000/10 فعال
187 بازدید یوتیوب ارزان - ریزش کم 💧⭐🔥 توضیحات 43,400  تومان 1000000000/500 فعال
188 اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب -- سرور 2 ⚡⚡💧⭐ توضیحات 47,740  تومان 250000/1000 فعال
189 اشتراک گذاری ویدیو یوتیوب توضیحات 56,246  تومان 150000/500 فعال
190 لایک یوتیوب -- فوری ⚡️🔥⭐ توضیحات 58,590  تومان 100000/20 فعال
191 بازدید یوتیوب -- تایم بالا و با گارانتی 🔥🔥🔥 توضیحات 65,100  تومان 1000000000/500 فعال
192 سابسکرایب یوتیوب - سرور 1 توضیحات 143,220  تومان 3000/200 فعال
194 لایک یوتیوب - کیفیت خوب توضیحات 147,560  تومان 100000/50 فعال
195 بازدید یوتیوب - لایو - سرور 2 توضیحات 151,900  تومان 100000/1000 فعال
196 سابسکرایب یوتیوب - سرور 2 توضیحات 151,900  تومان 25000/10 فعال
خدمات بازدید سایت و گوگل | website traffic
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
197 بازدید کننده مستقیم سایت توضیحات 3,819  تومان 1000000/500 فعال
198 افزایش بازدید سایت از اینستاگرام توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
199 بازدید کننده سایت از یوتیوب توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
200 بازدید کننده سایت از طریق گوگل توضیحات 7,812  تومان 10000000/500 فعال
201 بازدید کننده سایت از توییتر توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
202 بازدید کننده سایت از ویکی پدیا توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
203 بازدید کننده سایت از لینکدین توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
204 بازدید کننده سایت از فیسبوک توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
205 بازدید سایت از طریق گوگل با کلمات کلیدی دلخواه توضیحات 8,680  تومان 1000000/1000 فعال
206 افزایش بازدید سایت های ارز دیجیتال توضیحات 21,700  تومان 1000000/500 فعال
207 بازدید سایت از طریق گوگل با کلمات کلیدی دلخواه { ایران } توضیحات 20,398  تومان 1000000/1000 فعال
208 بازدید سایت از طریق موبایل { توضیحات رو بخونید } توضیحات 34,720  تومان 1000000/1000 فعال
نمایندگی و راه ‌اندازی سایت فروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
209 نسخه اصلی وبسایت نمایندگی با تمام امکانات توضیحات 955,000  تومان 1000/1000 فعال
210 ربات تلگرامی با قابلیت اتصال به api پنل توضیحات 1,250,000  تومان 1000/1000 فعال
رادیو جوان | Radiojavan
تاکنون سرویس ای اضافه نشده است.
خدمات لایکی | Likee Service
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
214 لایک برنامه لایکی - 62,496  تومان 30000/10 فعال
215 بازدید لایکی - 62,496  تومان 1000000/10 فعال
216 اشتراک گذاری پست لایکی توضیحات 62,496  تومان 30000/10 فعال
221 فالوور لایکی -- سرور 1 - 197,904  تومان 30000/10 فعال
222 فالوور لایکی -- سرور 2 - 312,480  تومان 50000/50 فعال
224 کامنت لایکی - 234,360  تومان 30000/10 فعال
خدمات لینکدین | Linkedin
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
217 فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی توضیحات 169,260  تومان 1000/100 فعال
218 فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی ⚡️⭐ توضیحات 182,280  تومان 10000/100 فعال
219 فالوور لینکدین برای پروفایل شخصی - سرور 2 توضیحات 182,280  تومان 10000/100 فعال
220 فالوور لینکدین برای پروفایل شخصی توضیحات 197,470  تومان 1000/100 فعال
223 فالوور لینکدین برای پروفایل شرکتی - سرور 2 توضیحات 225,680  تومان 10000000/100 فعال
225 لایک پست لینکدین توضیحات 624,960  تومان 10000/25 فعال
خدمات فیسبوک | Facebook Service
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
226 لایک پست فیسبوک - سرور 1 - 33,852  تومان 200/20 فعال
228 لایک پست فیسبوک -- سرور 2 - 65,100  تومان 400000/10 فعال
230 کامنت ایموجی پست فیسبوک توضیحات 66,141  تومان 200/20 فعال
231 لایک پست فیسبوک -- سرور 3 - 72,912  تومان 10000/50 فعال
233 فالوور پروفایل فیسبوک - سرور 1 توضیحات 130,200  تومان 500/30 فعال
234 فالوور پروفایل فیس بوک -- سرور 2 - 130,200  تومان 10000/30 فعال
236 فالوور گروه فیسبوک - 78,684  تومان 2000/100 فعال
237 فالوور پیج فیسبوک -- سرور 1 توضیحات 170,909  تومان 2000/500 فعال
238 اشتراک گذاری پست فیس بوک توضیحات 298,375  تومان 1000000/50 فعال
یوسی پابجی | PUBG
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
227 خرید 32 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
229 خرید 63 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
232 خرید 126 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
235 خرید 198 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
239 خرید 396 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
240 خرید 690 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
241 🔰 خرید 1875 عدد uc در بازی PUBG توضیحات 0  تومان 1000/1000 فعال
خدمات توییچ | Twitch
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
242 بازدید کانال توییچ -- سرور 1 توضیحات 7,812  تومان 1000000/500 فعال
243 بازدید کانال توییچ -- سرور 2 توضیحات 9,548  تومان 1000000/1000 فعال
245 فالوور توییج - سرور 3 توضیحات 11,978  تومان 5000/100 فعال
246 فالوور توییج - سرور 4 توضیحات 17,360  تومان 500000/100 فعال
247 بازدید لایو توییچ به مدت 10 دقیقه - سرور 2 توضیحات 208,320  تومان 3000/100 فعال
248 بازدید لایو توییچ به مدت 10 دقیقه توضیحات 260,400  تومان 1000/100 فعال
249 بازدید لایو توییچ به مدت 20 دقیقه توضیحات 390,600  تومان 3000/100 فعال
250 بازدید لایو توییچ به مدت 30 دقیقه توضیحات 564,200  تومان 2000/100 فعال
خدمات اسپاتیفای | Spotify
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
251 فالوور پلی لیست Spotify - سرور 1 توضیحات 13,063  تومان 1000000/500 فعال
252 افزایش پلی - عادی توضیحات 14,582  تومان 10000000/1000 فعال
253 افزایش پلی - پریموم توضیحات 15,884  تومان 1000000/1000 فعال
254 فالوور اکانت Spotify - سرور 1 🔥 توضیحات 20,832  تومان 100000/20 فعال
255 پخش پلی لیست -- سرور 2 توضیحات 20,832  تومان 1000000/1000 فعال
256 بخش ترک ⭐ توضیحات 31,248  تومان 10000000/1000 فعال
257 پخش پلی لیست توضیحات 33,852  تومان 10000000/20000 فعال
258 افزایش سرچ آهنگ - عادی 🔥 توضیحات 59,892  تومان 10000000/1000 فعال
259 فالوور اسپاتیفای - سرور 3 توضیحات 65,100  تومان 1000000/1000 فعال
260 فالوور اسپاتیفای - سرور 4 ⭐ توضیحات 70,308  تومان 1000000/1000 فعال
261 افزایش سرچ آهنگ پریموم 🔥🔥🔥 توضیحات 70,742  تومان 10000000/1000 فعال
خدمات پینترست | Pinterest Service
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
263 لایک پینترست - 97,650  تومان 5000/100 فعال
264 پین کردن پست پینترست - 97,650  تومان 5000/20 فعال
خدمات VK
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
265 بازدید ویدیو ویکی - 31,248  تومان 30000/50 فعال
266 لایک پست ویکی - سرور 1 توضیحات 44,268  تومان 4000/20 فعال
267 لایک پست ویکی - سرور 2 - 44,788  تومان 5000/10 فعال
268 فالوور پیج ویکی - 67,704  تومان 50000/10 فعال
269 فالوور گروه ویکی - 67,704  تومان 50000/10 فعال
خدمات ساند کلود | SoundCloud
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
270 پلی ساندکلاد - سرور 1 ⚡️💧⭐ توضیحات 651  تومان 1000000000/1000 فعال
271 پلی موزیک ساند کلاد -- سرور 2 ⚡️💧⭐ توضیحات 1,085  تومان 1500000/100 فعال
272 پلی ساندکلاد - سرور 3 ⭐ توضیحات 2,604  تومان 10000000/10000 فعال
273 لایک ساند کلاد -سرور 1 ⚡️💧⭐ توضیحات 39,060  تومان 10000/100 فعال
274 فالوور ساند کلاد - کم سرعت توضیحات 39,060  تومان 10000/100 فعال
275 ساند کلاد Reposts - کم سرعت سرور 1 توضیحات 39,060  تومان 10000/100 فعال
276 لایک ساند کلاد - سرور 2 توضیحات 56,420  تومان 1000000/20 فعال
277 فالوور ساند کلاد - سرور 2 توضیحات 60,760  تومان 1000000/20 فعال
278 لایک ساند کلاد - سرور 3 توضیحات 65,100  تومان 50000/50 فعال
279 فالوور ساند کلاد - سرور 3 توضیحات 69,440  تومان 50000/100 فعال
280 ساند کلاد Reposts - سرور 2 توضیحات 130,200  تومان 10000/20 فعال
خدمات دیسکورد | Discord
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
281 دعوت افراد به سرور دیسکورد توضیحات 180,978  تومان 5000/1000 فعال
282 ممبر دیسکورد - سرور 2 توضیحات 178,677  تومان 1000000/750 فعال
283 ممبر دیسکورد - سرور 1 توضیحات 308,921  تومان 1000000/1000 فعال
284 ممبر دیسکورد - سرور 3 توضیحات 245,644  تومان 100000/1000 فعال